Tarihçe


Acil servislerde yatak başı ultrasonografi kullanımına ilişkin bilimsel ve sosyal hedefleri doğrultusunda 2008 yılında çalışmalarına başlayan TATDUS kurucu üyeleri Dr. A. Yürüktümen Ünal, Dr. F. Karbek Akarca, Dr. N. Ergün Acar, Dr. C. Ertan, Dr. A. Sebe, Dr. İ. Kılıçaslan, Dr. M.N. Bozdemir ve Dr. S. Söyüncü’dür. Acil Tıp uzman ve asistanlarına yönelik ilk mezuniyet sonrası eğitimi 27 Nisan 2008 İstanbul Bezm-i Alem Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi’nde gerçekleştirmiştir. Kuruluşundan bu yana Acil Tıp uzman ve araştırma görevlilerine klinik senaryolar üzerinden sağlanan mezuniyet sonrası eğitimler yanı sıra kritik ve acil hasta yönetiminde yer alan uzman hekimlere yönelik olarak gerçekleştirilmiş ve süreğen olarak devam eden; Nöroloji Yoğun Bakım Derneği, Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Derneği, Çocuk Acil Tıp-Yoğun Bakım Derneği ve Aile Hekimleri ile multidisipliner ortaklıklar söz konusudur. TATDUS 2009 yılında Acil USG Temel Kurs Kitabı, 2014 yılında Acil USG Cep Atlası’nı Acil Tıp uzman ve araştırma görevlilerinin kullanımına kazandırmıştır. Web tabanlı açık bir eğitim kaynağı sağlayan grubun organizasyonu ile çok merkezli olarak yürütülen araştırmaları ve halen tamamlanmamış süregelen Türkçe orijinal basılı kaynak çalışmaları mevcuttur.

Başkan – Sekreterler:

2020- Dr. Aslıhan Yürüktümen Ünal – Burcu Azapoğlu Kaymak

2018 – 2019 Dr. Funda Karbek Akarca – Dr. Volkan Arslan

2016 – 2017 Dr. Aslıhan Yürüktümen Ünal – Dr. Özlem Dikme

2014 – 2015 Dr. Murat Yeşilaras – Dr. Özgür Çevrim

2011 – 2013 Dr. Funda Karbek Akarca

2008 – 2010 Dr. Aslıhan Yürüktümen Ünal